Yazdır

ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ: ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME EĞİTİMİ

Aktif .

ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ: ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME EĞİTİMİ

 

EĞİTİMİN AMACI:
NÖROPSİKOLOJİK TESTLER VE DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB) BATARYASI kapsamında Özgül Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG) konusunda özet bir kuramsal bilginin kazandırılması, ÖÖG’nin ölçülmesinde ve değerlendirilmesinde kullanılan ölçme araçlarını uygulama, puanlama ve yorumlama becerisinin kazandırılması.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ:
Özgül Öğrenme Güçlüğü Bataryası Genişletilmiş Formu. ÖÖG-B alt testleri:

Matematik Testi,

Okuma Testi,

İşittiğini Yazma Testi,

Gördüğünü Yazma Testi,

Saat Çizimi Testi,

Head Sağ-Sol Ayırt Etme Testi,

Harris Lateralleşme Testi,

Öncelik-Sonralık İlişkilerinin Sorgulanması Testi,

Sıralama Testi,

Gessell Gelişim Figürleri Testi

Özgül Öğrenme Güçlüğü Bataryası içerinde yer alan Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi-B Formunun (GİSD-B) Eğitimi

 

Kursiyerlere verilecek malzemeler: ÖÖG-B malzemeleri, kayıt formları, uygulama yönergeleri, örnek raporlar, eğitim sunumları.

 

 EĞİTİM SONUNDA VERİLECEK BELGE:
Katılımcıların eğitimin gerektirdiği süpervizyonu tamamlaması durumunda Kocaeli Disleksi Derneği tarafından sertifika verilecektir.

 

EĞİTİM ÜCRETİ:
490 TL (KDV Dahil)

 

 

 

Yazdır

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ EĞİTİMİ

Aktif .

 

KOCAELİ DİSLEKSİ DERNEĞİ

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ EĞİTİMİ - 1. DÜZEY

KOCAELİ

 

Özel Öğrenme Güçlüğü ile yaşam boyu süren bir sorun olarak her yaş diliminde karşılaşılabiliriz. Öğrenme güçlüğü çekenler, profesyonel yardım ile güçlüklerini aşabilirler ve sorunlarını bir farklılık/özellik olarak yaşayabilirler. Öğrenme güçlüğü olgularıyla karşılaşan profesyonellere ve eğitimcilere bu alanda becerilerini geliştirmeleri amacıyla bir eğitim programı düzenledik.

 Bu eğitim sonunda katılımcıların, öğrenme güçlüğü çekenleri tanımaları ve destek olabilmelerini hedefleyen 3 modül ve supervizyon çalışmalarından oluşan programı sizlerle paylaşıyoruz

3 modülü alarak supervizyonlara katılanlara uygulayıcı sertifikası verilecektir.

Tarih:

1.             Modül: Güncellenecektir.

2.             Modül: Güncellenecektir.

3.             Modül: Güncellenecektir.

Saat: Eğitimler ilgili tarihlerde 10:00- 16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Yer: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Merkezi

Eğitimci : Daniela BONEVA - Bulgaristan Disleksi Derneği Başkanı- Brain Gym ve Davis Metodu Uygulayıcısı, Disleksi Uzmanı

Ücret: 490 TL (KDV Dahildir.) (1. Modül ücretidir.)

Kimler Katılabilir: Alanda çalışan psikologlar, psikolojik danışmanlar, özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklarla çalışan öğretmenler, çocuk gelişimi öğretmenleri özel eğitim uzmanları ve bu branşlar da eğitimine devam eden lisans & lisansüstü üniversite öğrencileri çalışmaya katılabilirler.

VERİLECEK BELGE: Eğitimin bitiş tarihinden itibaren 2 ay içerisinde en az 2 uygulama yaparak raporlarını gönderen kişilere Kocaeli Disleksi Derneği Onaylı Uygulayıcı Belgesi, uygulama yapmayanlara ise  Kocaeli Disleksi Derneği Onaylı Katılım Sertifikası verilecektir.                 

 

1.MODÜL

Ø  /Disleksi Nedir Teorik altyapı

Ø   Disleksinin belirtileri

Ø  Eşlik Eden Problemler

o    Yazılı Anlatım Güçlüğü

o     Hareket Planlama Bozukluğu

o    Matematik Öğrenme Bozukluğu

o    Dikkat Eksikliği / Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Ø  Değerlendirme Prosedürü(Yöntemi)-Problem Tespit Alanları

o    Profil Belirleme

o    İşitsel Hafıza Testi

o    Görsel Hafıza Testi

o    Kelime/Harf-Zincir Testi

o    Görsel-Uzamsal Oryantasyon Testi

o    Dikkat Konsantrasyon Testi

o    İnce Motor Becerileri Testi

o    Kaba Motor Becerileri Testi

o    Okuma Tekniği

o    Okuduğunu Anlama Testi

o    Dinlediğini Anlama Testi

Ø  Ödev(Modül Değerlendirmesi)

 

 

2. MODÜL

Ø  1.Modülü Değerlendirme - Tartışma

Ø  Farklı Düşünme Yöntemleri/Görsele karşı Sözel

Ø  Okuma Yazma Öğretiminde Kilin bir araç olarak kullanılması-Neden kille öğretiyoruz, kilin öğrenme güçlüğü problemi yaşayan çocuklara faydası ne?

Ø  Alfabeyi öğrenmek

Ø  Noktalama İşaretlerini Öğrenmek

Ø  Brain Gym-Teori-Temel egzersizleri

Ø  Okuma Tekniğinin Geliştirilmesi

Ø  Okuduğunu Anlama/Kavrama Tekniğinin geliştirilmesi-Egzersizler

o    Zihin Haritaları

o    Teorik Altyapı

o    Nasıl Kullanılır

o    Nasıl yapılır

o    Egzersizler

Ø  Ev Ödevi(Modül Değerlendirme)

 

 

3.MODÜL

Ø  2. Modülü Değerlendirme-Tartışma

Ø  Kelimenin üç temel Elementi

Ø  Dilin temel yapıtaşlarını(ses, hece, kelime) öğrenmede kil kullanımı   

Ø  Tetikleyici Kelimeler-Öğrenme Güçlüğünün Anatomisi

Ø  Çizim Testi

Ø  Temel Kavramların Öğrenilmesi

Ø  Brain Gym-Bir Adım İlerisi-Öğrenmeyi desteklemek ve güçlendirmek için Hareketlerin Kullanılması

Ø  Parmak Jimnastiği

Ø  Zaman Yönetimi ve Organizasyon Becerilerinin geliştirilmesi

Ø  Ödev(Son Değerlendirme)

 

 

 EĞİTİME BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

 

 

 

Yazdır

PROJE SEMİNERİ

Aktif .

YEREL VE ULUSLARARASI PROJELERE NASIL BAŞVURABİLİRSİNİZ?

ULUSAL AJANS & AVRUPA BİRLİĞİ &  PROJE FIRSATLARI BİLGİLENDİRME SEMİNERİNİ KAÇIRMAYIN.

TARİH: 18 ARALIK 2014 PERŞEMBE

SAAT: 17.30-20.00

YER: KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL TOPLUM MERKEZİ

EĞİTİME BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates