Yazdır

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLAR

Aktif .

 

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARI DESTEKLEMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

 BELİRTİLERİ

 • Hem uzun hem de kısa süreli bellekte sorun yaşama,

 • Dikkat sürelerinin kısa olması,

 • Dili anlamada sorun yaşama,

 • İfade edici dilde gecikme, telaffuz ve konuşmada akıcılık sorunları yaşama,

 • Akademik alanda akranlarından geri kalma,

 • Problemi çözme yolları bulmada sorun yaşama,

 • Öğrendikleri bilgileri genellemede sorun yaşama,

 • Sosyal ilişkilerde sorun yaşama,

 • İçinde bulunduğu ortama uyum davranışlarında sorun yaşama gibi.

 GELİŞİM ALANLARI

 DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

Özbakım Becerileri

 

Özbakım becerilerinin kazandırılabilmesi için çocuğun önceden gerçekleştirmesi gereken ön koşul beceriler vardır. Bunlar; el göz koordinasyonu, hareketleri taklit etme, görsel dikkat, basit yönergeleri anlama gibi büyük ve küçük kasların kullanımını gerektiren becerilerdir. Çocuğun bu becerileri kazanmış olmasına dikkat edilmelidir.
Özbakım becerileri kazandırılırken beceri analizi yöntemi kullanılır. Beceri analizinde, kazandırılmak istenen beceriler küçük, öğrenilmesi kolay alt beceri basamaklarına (işlem basamaklarına) ayrılır.
Zihinsel yetersizliği olan çocuklara beceri öğretirken çok uzun becerilerin tamamının kazandırılması yerine parçalara bölünerek kazandırılması ve sonradan birleştirilerek tüm becerinin bir arada gerçekleştirilmesi beklenmelidir. Örneğin: Diş fırçalama becerisinde; musluk açma kapama, diş macunu kapağı açma-kapama, diş fırçalama, tükürme becerileri ayrı ayrı öğretilerek, çocuk öğrendiğinde birleştirilmelidir.
Gerekirse, zihinsel yetersizliği olan öğrencinin takip edebilmesi için resimli beceri analizleri hazırlanarak becerinin çalışılacağı ortamda bulundurulmalıdır. (Örn: Okula giriş sırasında gerçekleştirilmesi gereken ayakkabı çıkarma, okul ayakkabısı giyme, dışarıda giydiği ayakkabıyı dolabına koyma, kabanını çıkarıp asma gibi beceri basamaklarını içeren beceri analizi resimleri okul girişine asılabilir).
Özbakım becerilerinin kazandırılmasında, çocuğun gereksinimine bağlı olarak; sözel ipucu, işaret ipucu, model olma ve fiziksel yardım ipuçları kullanılmalıdır. Öğretimde yardım türlerinin kullanılması, yardım düzeyinin yavaş yavaş azaltılması sonunda çocuğun davranışı bağımsız olarak yapması sağlanır.
Zihinsel yetersizliği olan çocuklar, beceri öğrenirken daha fazla yönlendirilmeye ve desteklenmeye gereksinim duyarlar. Bu süreç uzun süreli eğitimi ve sık tekrar etmeyi gerektirir. Bu çocuklar, normal gelişim gösteren çocuklara oranla daha sık başarısızlıkla karşı karşıya kalabilmektedirler. Bu nedenle, başarılı olma girişimlerinin desteklenmesi ve pekiştirilmesi gerekir.
Dil Gelişimi Zihinsel yetersizliği olan çocuklarda dil ve konuşma gelişimi ve iletişim kurma sorunları ile karşılaşılabilir. Bu sorunların giderilebilmesi ya da en aza indirilebilmesi için çocuğa uygun uyarlamalar yapılarak programda yer alan ses çalışmaları gerçekleştirilebilir.
Dil gelişimini desteklemek için dil, dudak, yanak, çene ile ilgili (üfleme, yalama ve çiğneme-şişirme gibi) egzersizler yapılabilir.
Ses çalışmaları, çocuğun çıkarabildiği seslerden yola çıkılarak, çıkaramadığı seslere doğru yapılmalıdır.
Zihinsel yetersizliği olan çocukların sözcük dağarcıklarında sınırlılık görülür. Etkinlikler sırasında çocuğun bilmediği sözcükler, mecazi ifadeler üzerinde durularak gerekli açıklamalar yapılmalıdır.
Bu çocukların etkinlikler sırasında konuşabilmeleri için gerekli fırsatlar yaratılmalı ve çocuğun konuşması sabırla dinlenmeli, çocuk konuşma için cesaretlendirilmelidir.
Bilişsel Gelişim Ortamda dikkat dağıtıcı nesneler bulundurulmamalıdır.
Zihinsel yetersizliği olan çocuklar için sınıf içinde yönerge vermeden önce çocuğun dikkatini çekmek için özel bir uyaran kullanılmalıdır. Örneğin: “Herkes buraya baksın, Ayşen sen de bak.”
Çocuğun dikkatini çekecek nesneler (hoşlandığı çizgi film kahramanının olduğu bir materyal, sevdiği renkteki ayıcık gibi) seçilerek etkinlikler sırasında kullanılmalıdır.
Zihinsel yetersizliği olan çocukların dikkat süreleri az olduğundan öğretim süresi kısa tutulmalıdır.
Çocuklara model olunarak, önceden öğrendikleri kavramlar bir sonraki konu ile ilişkilendirilerek bu kavramları hatırlamaları için ipucu olarak kullanılmalıdır. Örneğin; kış mevsiminin özellikleri anlatıldıktan sonra bir sonraki etkinlikte kış mevsiminde giyilen giysilerin öğretimi yapılırken çocuğun bu özellikleri hatırlaması, çocuğun düzeyine uygun ipuçlarıyla desteklenerek sağlanmalıdır.
*Zihinsel yetersizliği olan çocuk için kazanım belirlenirken programda yer alan kazanımlarda çocuğun düzeyine uygun olarak gerekli uyarlamalar yapılmalıdır. Örn: 1’den 10’a kadar sayar yerine 1’den 5’e kadar sayar şeklinde ele almak uygun olabilir.
Bu çocuklara etkinlikler sırasında gerekli olduğunda ek süre verilerek başarılı girişimleri ödüllendirilmelidir.
Zihinsel yetersizliği olan çocuklara soyut kavramlar kazandırılırken somut nesneler kullanılarak çocuğun kavramasına yardımcı olunmalıdır (Örneğin: Sevgi kavramının kazandırılmasında çocuğuna sarılmış bir anne fotoğrafı, köpeğini seven bir çocuk fotoğrafı gibi somut örnekler kullanılabilir).
Bu çocuklar bir kavramı tam olarak kazanmadan diğer kavramın kazandırılmasına geçilmemelidir.
Zihinsel yetersizliği olan çocuğun çalışma sayfası basitleştirilmeli, seviyesine uygun düzenleme yapılmalıdır.
Etkinlikler sırasında uzun ve karmaşık cümleler yerine basit yönergeler kullanılmalıdır.
Zihinsel yetersizliği olan çocuğun kendi içinde gösterdiği gelişmeler değerlendirilmelidir.
Bu çocukların yapamadıklarına değil yapabildiklerine odaklanılmalıdır.
Zihinsel yetersizliği olan çocukların başarıları anında ödüllendirilmelidir.
Zihinsel yetersizliği olan çocuklara öğrenme sürecinde sık sık destekleyici geri bildirim verilmelidir.
Sosyal ve Duygusal Gelişim Zihinsel yetersizliği olan çocuğa okulun ilk günlerinde kendine yakın bulduğu arkadaşlarla oyun oynatılmalıdır.
Bu çocuklar kalabalığa girmeye çekiniyorsa küçük grup çalışması yapılarak çalışmaları ödüllendirilmelidir.
Sınıfta çocuğa küçük sorumluluklar verilmelidir.
Zihinsel yetersizliği olan çocuklar oyun ve toplum kurallarına uymakta zorluk çekerler. Kuralları güç oyunlara katılmak istemeyebilirler. Kurallar, bu çocukların anlayacağı ve uyacağı seviyede basitleştirilmelidir. Çocuğun oyun içinde başarı duygusunu yaşayabileceği oyunların seçilmesine dikkat edilmelidir (bu nedenle çocuk oyunda daha az sorumluluk gerektiren pozisyona yerleştirilebilir).
Sosyal etkinliklere karşı ilgileri azdır, bu nedenle etkinliklere aktif olarak katılımları sağlanmalıdır.
Sosyal ilişkilerde bencil davranabilirler. Oyunlar sırasında tüm materyallerin kendilerine ait olmasını isteyebilirler. İlgili kazanımlar içinde kendilerine ait olan eşyaları başkalarıyla paylaşmaya ilişkin çalışmalar yapılarak, çocuğun başarılı girişimleri ödüllendirilmelidir.
Zihinsel yetersizliği olan çocuklar grup çalışmalarına katılmaları konusunda desteklenmelidir.
 Motor Gelişim Zihinsel yetersizliği olan çocuklar denge, esneklik, hız ve dayanıklılık açsından zayıftırlar. Küçük kas gelişimleri yaşıtlarına göre zayıf olabilmektedir. Bu çocukların küçük kas gelişimlerine yönelik egzersizler yaptırılabilir. Örn: İpe boncuk dizme, oyun hamuru ile yapılan çalışmalar.
Kas gevşekliği belirgin özelliği olan zihinsel yetersizlik türlerinde (Örneğin: Down sendromu) büyük kas becerilerini geliştirmeye yönelik egzersizlerin yapılması sırasında çocuğun fizyoterapistinden öneri almak gereklidir. Yapılacak çalışmaların çocuğun büyük kas gelişiminde kalıcı hasar bırakmasına engel olmak için fizyoterapistin raporunda yer alan öneriler özenle dikkate alınmalıdır.
Yazdır

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB) RİSKİ OLAN ÇOCUKLAR

Aktif .

 

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB) RİSKİ OLAN ÇOCUKLARI DESTEKLEMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

 BELİRTİLERİ

 • Yerinde oturamama,

 • Sürekli hareket halinde olma,

 • Sürekli konuşma,

 • Bağırma ve başkalarını yaptığı işten alıkoyma,

 • İsteklerini erteleyememe,

 • Sorulan sorular tamamlanmadan cevaplama,

 • Grup içinde sırasını beklemede zorlanma,

 • Sakin ve gürültüsüz biçimde oynamakta zorlanma,

 • Dikkat süresinin kısa olması,

 • Başladığı işi bitirmede güçlük yaşama,

 • Günlük işlerde unutkanlık yaşama gibi.

 GELİŞİM ALANLARI

 DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

Özbakım Becerileri

 

Özbakım gelişim özellikleri normal gelişim gösteren akranlarıyla benzerlik göstermektedir.
Gerekli durumlarda beceri analizleri hazırlanarak çocuğun beceriyi daha küçük parçalar halinde öğrenmesi sağlanmalıdır.
Dil Gelişimi Basit ve net yönergeler kullanılmalıdır.
Yönerge verilirken çocukla göz teması kurularak yönergeyi anladığından emin olunmalıdır.
Verilen yönergeyi anlaması için çocuğa zaman verilmelidir.
Verilen yönergeyi çocuğun tekrar etmesi istenmelidir. Böylece çocuğun kendisine verilen görevi anladığından emin olunabilir.
Bilişsel Gelişim DEHB riski olan çocuklar zihinsel yetersizliği olan çocuklar değildir.
Dikkat sürelerinin kısa olması nedeniyle yapılan etkinliğin uzun olmamasına dikkat edilmelidir.
Çocuğun kullandığı ilaçlar takip edilmelidir. İlacın etkilerinden kaynaklanan olumlu ya da olumsuz bir durum varsa aile ya da psikiyatristle görüşülmelidir.
Gerekirse günlük etkinlik çizelgesi çocuğun görebileceği bir yere asılarak çocuğun her etkinlikten sonra ne yapılacağını görmesi sağlanmalıdır.
Yapılan etkinliklere katılmasını sağlamak amacıyla etkinlikler sırasında sembol pekiştireçler kullanılarak çocuğun ilgisinin etkinlik üzerinde kalması sağlanmalıdır.
Yapılan etkinlikler sırasında çocuğun yapabildikleri vurgulanarak etkinliklere katılımı sağlanmalıdır.
Etkinlik ile ilgili malzemeler dışındaki materyaller ortadan kaldırılmalıdır.
Çocuğa yaptığı uygun davranışlarla ilgili olumlu, uygun olmayan davranışlarıyla ilgili düzeltici dönütler verilmelidir.
Çocuk öğretmene yakın bir yere ve model alabileceği çocukların yakınına oturtulmalıdır. Ayrıca cam kenarı, pano yanı gibi uyarıcılardan mümkün olduğunca uzak tutulmalıdır.
Sosyal ve Duygusal Gelişim Sınıf içinde uyulması gereken kurallar çocukla birlikte belirlenerek resimlendirilmeli ve çocuğun görebileceği bir yere asılmalıdır.
Çocuğa sınıf içinde etkinlikler sırasında basit görevler verilmelidir.
Çocuğun sınıf ortamında diğer arkadaşları tarafından etiketlenmesinin önüne geçmek için gerekli özen gösterilmelidir.
Çocuğu sınıf içinde sürekli uyarmak yerine, sözel olmayan ifadeler kullanılarak çocuk davranışı konusunda yönlendirilmelidir (Örneğin, bir tarafı yeşil diğer tarafı kırmızı bir kart kullanarak, çocuk uygun davranışlar gösterdiğinde kartın yeşil tarafı çocuğa dönük olarak tutulurken; uygun olmayan bir davranış gösterdiğinde kartın kırmızı tarafı çocuğa dönük tutularak sürekli sözel uyarıdan kaçınılabilir.)
Sosyal etkinliklere katılması konusunda cesaretlendirilmelidir.
Verilen yönergeler açık ve net olmalıdır.
İletişim kurarken mutlaka çocuğun göz hizasında olunmalıdır.
 Motor Gelişim DEHB riski olan çocuklar için spor yapmak son derece yararlıdır. Bu çocuklar dikkatlerini toplama sorunları ve hareket gereksinimleri nedeniyle sportif etkinliklere yönlendirilmelidir.
Etkinlikler sırasında hareket içeren faaliyetlerde bu çocuklara görev verilmelidir.
Sınıf içinde belli aralıklarla ayağa kalkıp dolaşmasını sağlamak amacıyla görevlendirilerek öğretmen inisiyatifinde ayağa kalkmasına izin verilmelidir.
Yazdır

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU (OSB)

Aktif .

 

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU (OSB) OLAN ÇOCUKLARI DESTEKLEMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

 BELİRTİLERİ

 • Yaşıtlarıyla gelişimsel düzeyine uygun ilişkiler geliştirememe,

 • Diğer çocuklarla eğlenme, ilgilerini ya da başarılarını kendiliğinden paylaşma arayışı içinde olamama,

 • Sosyal ya da duygusal karşılık verememe,

 • Konuşulan dilin gelişiminde gecikme ya da hiç gelişmeme,

 • Basmakalıp ya da tekrarlı ya da özel bir dil kullanma,

 • Taklitlere dayalı oyunları kendiliğinden oynamama,

 • Eşyaların, oyuncakların parçalarıyla sürekli aynı şekilde uğraşma,

 • Basmakalıp ya da tekrarlı hareketler sergileme (parmak şıklatma, el çırpma gibi).

 GELİŞİM ALANLARI

 DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

Özbakım Becerileri

 

Özbakım becerilerinin kazandırılabilmesi için çocuğun önceden gerçekleştirmesi gereken ön koşul beceriler vardır. Bunlar; el göz koordinasyonu, hareketleri taklit etme, görsel dikkat, basit yönergeleri anlama gibi büyük ve küçük kasların kullanımını gerektiren becerilerdir. Bu beceriler yoksa öncelikle bu becerilerin kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
Özbakım becerilerini kazandırırken beceri analizi yöntemi kullanılır. Beceri analizinde, kazandırılmak istenen beceriler küçük, öğretilmesi kolay alt beceri basamaklarına (işlem basamaklarına) ayrılır. (Bakınız: Zihinsel yetersizliği olan çocukları desteklemede dikkat edilecek noktalar tablosu.)
Gerekirse, OSB olan öğrencinin takip edebilmesi için resimli beceri analizleri hazırlanarak çocuğun görebileceği bir yerde tutulmalıdır (Örn: Okula giriş sırasında gerçekleştirilmesi gereken ayakkabı çıkarma, okul ayakkabısı giyme, dışarıda giydiği ayakkabıyı dolabına koyma, kabanını çıkarıp asma gibi beceri basamaklarını içeren resimli beceri analizi okul girişine asılabilir).
OSB olan çocuklara beceri kazandırırken çok uzun becerilerin tamamının ele alınması yerine parçalara bölünerek kazandırılması ve sonradan birleştirilerek tüm becerinin bir arada gerçekleştirilmesi beklenmelidir. Örn: Diş fırçalama becerisinde; musluk açma kapama, diş macunu kapağı açma-kapama, diş fırçalama, tükürme becerileri ayrı ayrı kazandırılarak çocuk öğrendiğinde birleştirilmelidir.
Özbakım becerileri kazandırılırken, çocuğun gereksinimine bağlı olarak; sözel ipucu, işaret ipucu, model olma ve fiziksel yardım ipuçları kullanılmalıdır. İpuçlarına bağımlılık geliştirebilen OSB’ li çocuklar için sağlanacak sözel ipuçlarının açık, net ve kısa olmasına dikkat edilmelidir. Öğrenme sürecinde yardım türlerinin kullanılması, yardım düzeyinin yavaş yavaş azaltılması sonunda çocuğun davranışı bağımsız olarak yapması sağlanır
OSB olan çocuklar, beceri öğrenirken daha fazla yönlendirilmeye ve desteklenmeye gereksinim duyabilirler. Bu süreç uzun süreli eğitim ve sık tekrar etmeyi gerektirir. Bu çocuklar, normal gelişim gösteren çocuklara oranla daha sık başarısızlıkla karşı karşıya kalabilmektedirler. Bu nedenle, başarılı olma girişimlerinin desteklenmesi ve pekiştirilmesi (çocuğun bireysel özelliklerine bağlı olarak, nesnel pekiştireçler, sözel pekiştireçler ya da saçını okşama gibi sosyal pekiştireçler kullanılabilir) gerekir.
Dil Gelişimi OSB olan çocuklar başkaları ile etkileşim kurmada zorluk yaşarlar. Bunun için kendisine yakın olan bir arkadaşı ile yapabileceği etkinlikler düzenlenmelidir.
İletişim kurarken karşısındakine boş gözlerle bakma, göz kontağı kurmama gibi davranışlar (yana ya da aşağı yukarı bakma) gözlenebilir. Bu durumda çocuğun çenesinden tutularak yumuşak bir hareketle başının konuşan kişiye döndürülmesi ve karşısındakine bakması sağlanmalıdır.
OSB olan çocukların dil gelişimlerinde, hiç konuşmama, sadece bir-iki kelime söyleme, çok kelimeyle anlamsız konuşma, ekolali (söyleneni aynen defalarca tekrar etmek) konuşma, zamirleri karıştırma, konuşulanları anlamada güçlük çekme, gramer bozuklukları ve telâffuz güçlüğü gibi özellikler görülmektedir. Bu çocukların dil ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi ile ilgili yapılacak etkinliklerde sık tekrarlara yer vermek, çıkarabildikleri seslerden yola çıkarak yeni sözcükler kazandırmaya çalışmak gereklidir.
Bilişsel Gelişim OSB olan çocuklar çevreye karşı duyarlıdırlar. Örneğin floresan ışığından çıkabilecek ses, ortamda fazla ışık olması gibi. Bu durumda, öğrencinin gözlemlenerek rahatsızlık duyduğu özellikler belirlenmeli ve sınıf içinde buna yönelik uyarlamalar yapılmalıdır. Bazı OSB olan çocuklarda dokunsal, denge, işitsel, tat ve koklama duyularına ilişkin farklı problemler görülebilmektedir. Örneğin deri-hücre yoğunluğunun vücuttaki dağılımının farklı olması nedeniyle, bazı kumaş türleri çocuğa acı verebilir ya da sıcak ve soğuğu hissetmeyebilir. Bu durumda da çocuğun gözlemlenmesi ve etkinlikler sırasında kullanılacak materyallerin uyarlanması gerekmektedir.
OSB olan çocuğun oturacağı sandalyenin pencereye dönük olmamasına, çöp kutusunun öğrenciye yakın alanda bulundurulmamasına dikkat edilmelidir. Çocuk, etkinliği doğrudan/net görebileceği bir yere oturtulmalıdır. Sık sık sınıftan çıkmaya çalışıyorsa kapıya uzak bir yere oturtulmalıdır.
Sınıf içinde fiziki ortamda hazırlanan öğrenme merkezleri ve diğer bölümler görsel resimli kartlar yapıştırılarak daha belirgin hale getirilmelidir.
OSB olan çocuğun etkinliğe hazırlanmasını sağlayacak basit kontrol listeleri düzenlenebilir.
OSB olan çocuklara yönelik kullanılan cümlelerin basit, kısa olmasına dikkat edilerek jest ve mimiklerle cümleler daha dikkat çekici hale getirilmelidir.
Yönerge verilirken, kısa ve net ifadeler kullanılmalıdır. Yönergeler sadece işitsel olmamalıdır. Bunun yanında kart, resim veya nesnelerle desteklenmelidir.
OSB olan çocuklara bir etkinliğin ne kadar süreceği (örneğin, çizgi çalışması için beş satır yazması gerektiği belirginleştirilerek sınır konulması) konusunda bilgi verilmelidir.
Etkinlikler sırasında çocuktan beklenen sorumlulukların sonunda ne ortaya çıkacağı çocuğa model olarak gösterilmeli ve bu yönde çalışması sağlanmalıdır. Örneğin yırtma yapıştırma çalışması yapılacağı zaman, çocuğun içini doldurması istenen uçurtma resminin içi doldurulmuş hali çocuğa örnek olarak gösterilebilir.
OSB olan bazı çocukların (Asperger sendromu) özel becerileri (erken okuma-yazma, zihinden matematik işlemleri yapma gibi) olabilmektedir. Akran kabulünü sağlamak için öğrencinin bu özellikleri ön plana çıkarılarak akranları ile birlikte olması desteklenmelidir.
OSB olan çocuklar kendi içinde gösterdiği gelişme ile değerlendirilmelidir.
Çocuğun yapamadıklarına değil yapabildiklerine odaklanılmalıdır.
Sosyal ve Duygusal Gelişim OSB olan çocuklar sosyal becerilerindeki sınırlılık nedeniyle oyun oynamada zorluklar yaşarlar. Örneğin, taklit gerektiren oyunları oynarken model olunmalı ve ne yapacağı açıklanmalıdır. Hayali oyun oynanmadan önce dramatizasyon çalışmasına yer verilerek, çocuğun kendisinden ne beklendiğini anlaması sağlanmalıdır.
OSB olan çocuklara, akranlarıyla bir arada olabileceği etkinliklerde görevler verilmeli, rol ve sorumluluklarının neler olduğu kendisine açıklanmalıdır.
Çocuğun duygusal tercihleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Çocuğun tercihi, sınıfta yapılan etkinliğe katılımını doğrudan etkileyebilir (Örneğin: Çocuğun mavi renge takıntısı var ise mavi kalem ile yazı yazdırmak gibi).
Okul, sınıf, bahçe ve servis aracında uyulması gereken kurallar açık ve net bir şekilde tanımlanmalıdır. Belirlenen kurallar görsel desteklerle zenginleştirilmelidir (Örneğin: Yemek yerken önce sıraya girme, tepsiyi alma gibi becerileri sırasıyla gösteren resimli kartların duvara asılması gibi).
Resimli çizelgeler sadece birer birer etkinlikler için değil, gün boyu yapılacak etkinlikleri içeren bir çizelge halinde de hazırlanabilir. Bu çizelge öğrencinin kolaylıkla takip edebileceği bir yere asılmalı ve böylelikle, öğrencinin gün içinde yapılacak etkinlikleri bilerek kendini güvende hissetmesi sağlanmalıdır.
 Motor Gelişim OSB olan çocuklar denge ile ilgili sorunlar yaşayabilirler. Akranlarına göre dengelerini daha kolay kaybedebilirler. Bu gibi durumlarda öğrenciye bireysel destek sağlanmalıdır.
Kâğıt kesme, kutu içine küp atma ve ipe boncuk dizme gibi ince motor becerilerinin de oldukça zayıf olduğu gözlenmektedir. Bu durumda OSB olan çocuğa fiziksel yardım ve model olma gibi yardımlar uygulanarak aşama aşama bağımsızlaşması sağlanmalıdır (beceri öğretiminde olduğu gibi).
Yazdır

ORTOPEDİK YETERSİZLİĞİ VE SÜREĞEN HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLAR

Aktif .

 

ORTOPEDİK YETERSİZLİĞİ VE SÜREĞEN HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARI DESTEKLEMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

 GELİŞİM ALANLARI

 DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

Özbakım Becerileri

 

Çocuğun bağımsız hareket etmesini sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır. Örn: Alafranga tuvaletler (alçalıp-yükselebilen oturma sistemi), dokunarak açılan musluklar, tutunma barları gibi.
Giyinme-soyunma becerilerinin kazandırılması sırasında çocuğun gereksinimlerine bağlı olarak giysilerinin çocuğun bedeninden bir beden büyük olması sağlanmalı ve başarılı girişimleri ödüllendirilmelidir.
İlikleme-açma becerilerinin kazandırılması için çocuğun gereksinimlerine bağlı olarak büyük düğmeler, düğmeye göre daha büyük iliklerle çalışmaya başlanmalı, giderek küçültülmelidir.
Yemek yeme becerilerinin kazandırılıması sırasında çocuğun gereksinimlerine uygun materyal uyarlamalarına (sapı kalınlaştırılmış kaşık gibi) yer verilmelidir.
Süreğen hastalığı olan çocukların bağışıklık sistemi zayıf olduğundan hijyen bu çocuklar için daha da önem kazanmaktadır. Bu nedenle kişisel temizlikle ilgili özbakım becerilerine öncelik verilmelidir.
Dil Gelişimi Ortopedik yetersizliği olan çocukların dil ve iletişim sorunları genellikle fiziksel yetersizliklerden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla çocuğun dil ve konuşma terapistine yönlendirilmesi ve terapistin önerileri dikkate alınarak çalışmalar planlanması uygun olur.
Söyledikleri anlaşılmadığında, söylemek istediklerini tekrar etmesi gerektiği çocuğa öğretilmelidir.
Bilişsel Gelişim Bilişsel beceriler kazandırılırken ortopedik yetersizliği olan çocukların gereksinimlerine bağlı olarak ek süre verilerek çocukların başarılı girişimleri ödüllendirilmelidir.
Çocuğa gerektiğinde nasıl yardım isteyebileceği ve ihtiyacından fazla yardım etmek isteyenleri kibarca nasıl reddetmesi gerektiği öğretilmelidir.
Süreğen hastalığı olan çocukların sıklıkla devamsızlık yapabileceği göz önünde bulundurularak programı esnek hazırlanmalıdır.
Sosyal ve Duygusal Gelişim Süreğen hastalığı olan çocukların pek çoğunun tıbbi gereksinimlerinden dolayı çocukla ilgili acil durumların neler olduğuna ve bu durumlarda kimlerin neler yapması gerektiğine karar verilmelidir (Örneğin, epilepsi nöbetleri geçiren çocuğun düzenli ilaç kullanımı takip edilmeli, nöbet geçirdiğinde yapılacak işlemler belirlenmeli; dil kontrolü, pozisyonlama, kafa travma riskini azaltma, herhangi bir sıvı veya ilaç kullanmama gibi).
Çocuğun halsizlik ve dikkat dağınıklığı gibi özellikleri gözlenmeli, yapılan gözlemlerle ilgili olarak ailelere bilgi verilmelidir.
 Motor Gelişim Ortopedik yetersizliği olan çocukların büyük kas ve küçük kas becerilerini geliştirebilmek amacıyla yapılacak çalışmalar sırasında çocuğun yürüme, sıraya oturma ve bağımsız hareket etmesini sağlayacak tekerlekli sandalye (Oturma genişliği ve derinliği, kol destek açısı, sırt destek yüksekliği çocuğun boyutlarına uygun olmalı, tekerlekli sandalye genişliği kapı genişliğine uygun olmalıdır. Kapı kolu, elektrik düğmesi, sınıfta yazı tahtası yükseklikleri sandalyede oturan çocuğun erişebileceği boyutta olmalıdır), uyarlanmış kalem (gövdesi kalınlaştırılmış kalem) gibi destek araç-gereçleri kullanması sağlanmalıdır.
Sınıfta yapılabilecek uyarlamaların yanı sıra bu çocukların gereksinim duyabileceği sağlık hizmetini ilgili kişilerden alması da sağlanmalıdır.
Kalem tutamayan, boya çalışmalarına katılamayacak özellikte ortopedik yetersizliği olan çocukların bilgisayar kullanmayı öğrenerek boya çalışmalarını yapması sağlanmalıdır. Bu, çocuğun daha ileriki yıllarda yazma çalışmalarını bilgisayarda gerçekleştirmesine zemin hazırlayacaktır.
Çabuk yorulan çocukların etkinlikleri kısa süreli planlanmalı, dinlenme araları verilmeli, bu dinlenme aralığı da aktif geçirilmelidir. Örneğin; Dinlenme zamanında masa başı ince motor becerileri kapsayan etkinlikler yapılmalıdır.
Masa başı etkinlikler sırasında tekerlekli sandalye kullanan ortopedik yetersizliği olan çocuğun masaya yeteri kadar yaklaşabilmesi sağlanmalıdır. Bunun için masanın yüksekliğinin tekerlekli sandalye kol dayama yerinden yüksek olması veya gövde kontrolü iyi olan çocuklarda kol dayama yerlerinin sandalyeden çıkartılarak masaya yaklaşması sağlanmalıdır.
Kaba motor beceriler içeren sınıf içi oyunlarda, tekerlekli sandalyedeki çocuğun oyunlara katılımı için oyun kurallarının sandalyedeki çocuğa uygun olacak şekilde uyarlanması sağlanmalıdır. Örneğin; sınıfta deve cüce oyunu oynanırken tekerlekli sandalyedeki çocuğun cüce durumunda ayakucuna doğru eğilmesi, deve durumunda sandalyeye sırtını dayayarak dik oturup, kaldırabildiği kadar yukarı kollarını kaldırarak deve pozisyonunu alması sağlanmalıdır.
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates